DOPRAVA ZDARMA NAD 1500 KČ

Reklamace

Jak na reklamaci?

I když pro vás vyrábíme zboží s pečlivostí a vše kontrolujeme, může se u něj vyskytnou vada, která nevznikla naší vinou. V takovém případě, můžete zboží reklamovat. Níže najdete odpovědi na otázky, které souvisejí s reklamací.

Jak dlouhá je lhůta pro reklamaci zboží?

Jako prodejce a výrobce jsme odpovědní za vady (i ty skryté), které se u zakoupeného produktu vyskytnou v období do 24 měsíců ode dne jejího převzetí. Musí jít ale o vadu, kterou měl produkt už při převzetí.

V jakých situacích za vadu nepřebíráte zodpovědnost?

Za vadu nejsme zodpovědní, pokud:

  • je věc prodávaná za nižší cenu pro vadu, pro niž byla nižší cena ujednána,
  • jedná se o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • jde o použitou věc a vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
  • to vyplývá z povahy věci.

Na co mám právo, když u produktu odhalím vážnou vadu?

V případě vady, která vznikla podstatným porušením smlouvy, máte právo:

  • požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
  • požadovat odstranění vady opravou věci,
  • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.

Na co mám právo, když má produkt pouze méně závažné vady?

Pokud vada vznikla nepodstatným porušením smlouvy, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. I v případě odstranitelné vady máte právo požadovat dodání nové věci nebo právo odstoupit od smlouvy, a to v případě, že se vada projevuje po opravě opakovaně nebo v případě výskytu většího počtu vad.

Jak reklamaci zboží provedu?

Reklamaci vady uplatníte pomocí oznámení o reklamaci. V něm nesmí chybět vaše identifikační údaje, popis vady nebo toho, jak se projevuje, a informaci o tom, jak chcete, abychom vadu vyřešili. K oznámení o reklamaci připojte dodací list nebo číslo objednávky.

Reklamované zboží dobře zabalte, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození, a spolu s oznámením o reklamaci zašlete na adresu Anna Nicole Kučerová, Panenska 29, Jablonec nad Nisou 46601

Zboží můžete také reklamovat či vrátit pomocí formuláře, který nejdete zde…

Kolik času zabere vyřízení reklamace?

Po doručení oznámení o reklamaci vám obratem potvrdíme e-mailem, že jsme reklamované zboží obdrželi. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní. O jejím průběhu vás budeme informovat.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping